Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor uw gehoor. Uw oren zijn erg gevoelig en kwetsbaar. Blootstelling aan plots of langdurig lawaai kan uw gehoor ernstig beschadigen. Preventie is daarom een must!

Op maat gemaakte gehoorbescherming tegen lawaai, oorverdovende decibels van een popconcert, bedienen van werkgereedschap of een geweerschot bij jacht,…, kan ernstig blijvend letsel voorkomen.

Amplfion geeft u professioneel advies en vindt uw oplossing op maat.

Voor een afspraak bij Optiek Knipoog in weelde bel: 014 41 24 87